12 – 12 – 2017 Zeventien woningen ontruimd door gaslekkage Edisonstraat Ede.

Delen:

Ede – De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag voor een gaslekkage aan de Edisonstraat in Ede uitgerukt.
De gaslekkage was buiten bij een nieuwbouw pand waar een huisvesting voor mensen met een beperking gevestigd is.
Zeventien woningen werden ontruimd en afgesloten van gas. De bewoners werden opgevangen in een flat tegenover het pand. De plaats van het incident was ruim afgezet en Liander was ter plaatse om het lek te dichten.
In eerste instantie leek het te gaan om een gaslekkage in een gebouw.
Maar toen de hoofdafsluiter was dichtgedraaid, bleef er sprake van een gaslucht en dus een lekkage.
Rond 15.40 uur is het incident daarom opgeschaald naar een middelgroot incident.
Gaandeweg werd duidelijk dat de lekkage zich in een hoofdleiding onder de stoep bevond.
Medewerkers van Liander hebben deze leiding op meerdere plaatsen uitgegraven om zo op een strategisch punt een stop aan te brengen.
Deze actie heeft tot gevolg dat het grootste gedeelte van de bewoners weer gas heeft.
Voor zes woningen is dit niet het geval.
Voor deze bewoners zoekt Humanitas een oplossing.
De brandweer was ter plaatse om zo nodig actie te kunnen ondernemen.
Uit voorzorg waren enkele brandweerslangen uitgerold.
Rond 17.35 uur werd het incident afgeschaald.
De brandweer bleef nog ter plaatse om de medewerkers van Liander bij te staan in het afronden van het werk.
De brandweerlieden zorgden onder andere voor voldoende licht om te kunnen werken.
De herstelwerkzaamheden zullen op een later moment plaats vinden. Voor zover bekend is de lekkage niet ontstaan door een handeling van buitenaf.

2017-12-12 14.25.01
2017-12-12 14.25.17
2017-12-12 14.25.45
2017-12-12 14.25.57
2017-12-12 14.25.58
2017-12-12 14.26.31
2017-12-12 14.27.15
2017-12-12 14.27.20
2017-12-12 14.35.22
2017-12-12 14.35.23
previous arrow
next arrow