10 – 12 – 2017 Voetgangster gevallen door sneeuw Kennedyweg Wageningen.