14 – 11 – 2019 197 ongelukken in drie jaar tijd in Wageningen.

Delen:

Zo verkeersveilig is Wageningen.

In drie jaar tijd zijn in Wageningen 197 ongelukken geteld.
Bij 2 ongevallen vielen doden te betreuren, 39 keer moesten er slachtoffers naar het ziekenhuis.
Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat, die RTL Nieuws heeft geanalyseerd.
Mogelijk is het aantal ongelukken nog groter.
Niet elk ongeluk wordt namelijk geregistreerd en van een deel van de ongelukken is niet bekend waar deze precies plaatsvonden.

Kruispunten

Uit de onderzochte ongelukkencijfers blijkt dat Rijkswaterstaat in de afgelopen drie jaar in Nederland een toename ziet van het aantal dodelijke ongevallen op kruispunten.
Het merendeel van de dodelijke ongevallen gebeurt op kruispunten binnen de bebouwde kom.

Veel flankongevallen

Bij 71 procent van de ongevallen in Wageningen zijn personenauto’s betrokken. Flankongevallen komen het meest voor.
Bij 45 procent van de ongelukken waarvan de soort bekend is, gaat het om flankongevallen.
Dit artikel is gebaseerd op alle geregistreerde ongelukken in Wageningen, niet alleen die op kruispunten.
Van alle ongevallen in Nederland gebeurt wel liefst 40 procent op een kruising.
Op de kaart hieronder vind je alle kruispunten met ongelukken in de buurt van Wageningen.